Usługi audytorskie
na najwyższym poziomie

O nas

Pomysł na stworzenie Professional Auditing sp. j. narodził się w naszych głowach już wiele lat temu. Jako osoby zajmujące się opracowywaniem systemów zarządzania oraz aktywni auditorzy zewnętrzni oceniający ich funkcjonowanie w laboratoriach, jednostkach certyfikujących i inspekcyjnych oraz przedsiębiorstwach, obserwowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na fachowe usługi w tym obszarze. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu, ciągłej współpracy z ludźmi oraz doskonaleniu własnej wiedzy i umiejętności podjęliśmy decyzję o budowie firmy i dzieleniu się naszą wiedzą z Państwem. Wciąż obserwujemy, jak w obszarze systemów zarządzania zmieniają się normy i wytyczne, wymagania instytucji akredytujących i certyfikujących, widzimy rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowany i kompetentny personel stanowiący podstawę sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Widzimy także, jak istotne – w dobie korzystania z funduszy unijnych oraz znacznych środków krajowych na badania, rozwój i innowacje – jest ich właściwe wykorzystanie i rozliczenie, aby móc cieszyć się z osiągniętych zysków i korzyści.

Naszą misją jest świadczenie usług audytorskich na najwyższym poziomie, oraz wytyczanie nowych standardów w obszarze audytowania. Poprzez współpracę z najwyższej klasy ekspertami chcemy pomóc naszym Klientom w doskonaleniu kadr i rozwijaniu sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie, entuzjazm i pomysły znajda Państwa uznanie i pomogą w rozwoju Państwa firm i instytucji, osiąganiu kolejnych celów, zdobywaniu nowych rynków, a także spełnianiu wymogów stawianych przez krajowe i europejskie instytucje certyfikujące i akredytujące, a także agencje finansujące różne typy projektów oraz inwestujące w polską gospodarkę.

Posiadamy interdyscyplinarny zespół ekspertów, konsultantów oraz trenerów - praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ich wiedza, zapał do pracy i kreatywność pozwalają nam podejmować się nawet największych wyzwań, wymagających kreatywności, doświadczenia, oraz zrozumienia potrzeb Klienta.

Dla uczelni i studentów

Od kilku lat w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się rynek laboratoriów badawczych. Krajowe i międzynarodowe koncerny, a także średnie i duże przedsiębiorstwa, otwierają w naszym kraju laboratoria badawcze oraz oddziały R&D prowadzące innowacyjne prace rozwojowe. Właśnie tam poszukiwani są absolwenci studiów technicznych, medycznych, którzy oprócz najnowszej wiedzy akademickiej posiadają pożądane cechy osobowościowe oraz wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Dziś absolwenci studiów, starając się o swoją pierwszą pracę, muszą współzawodniczyć na rynku pracy z osobami mającymi doświadczenie zawodowe. Konkurencja na rynku pracy jest ogromna, dlatego kompetencje, umiejętności i doświadczenie nabywają coraz większej wartości. Zostało to dostrzeżone również przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które corocznie przeznacza znaczne środki dla uczelni wyższych na podwyższanie kwalifikacji studentów IV i V roku poprzez udział w szkoleniach, seminariach oraz warsztatach.

W swojej ofercie skierowanej do uczelni wyższych posiadamy:

 • ogólne szkolenia, wykłady i ćwiczenia realizowane w budynku uczelni, przeznaczone dla zorganizowanych grup studentów IV i V roku, omawiające problematykę systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, w laboratoriach badawczych i jednostkach inspekcyjnych;
 • szkolenia, wykłady i ćwiczenia w zakresie systemów zarządzania zgodne z profilem kształcenia (np. dla kierunków chemicznych, medycznych, technicznych) obejmujące specyficzne wymagania systemów zarządzania w poszczególnych branżach przemysłu, przygotowujące do pracy laboratoryjnej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest również rozszerzenie szkoleń o słownictwo branżowe w języku angielskim, co pozwala na podniesienie kompetencji językowych i przygotowanie uczestników do pracy za granicą lub w międzynarodowych koncernach i laboratoriach.

Oferta indywidualna dla studentów obejmuje cykle wykładów nt. systemów zarządzania, organizowane zgodnie z wcześniej zaplanowanym harmonogramem. Więcej informacji o bieżących szkoleniach dla osób zgłaszających się indywidualnie w zakładce "SZKOLENIA".

Nasi trenerzy i wykładowcy są długoletnimi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach, z wiedzą podpartą długoletnim doświadczeniem zawodowym . Współpracujemy zarówno z pracownikami naukowymi, jak i osobami posiadającym doświadczenie laboratoryjne oraz z ekspertami branżowymi. Pozwala nam to oferować wysokiej klasy szkolenia odpowiadające potrzebom rynkowym, przydatne zwłaszcza dla przyszłych pracowników laboratoriów i instytucji badawczych.

Dla laboratoriów

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest dokumentem określającym wymagania dla systemów zarządzania w laboratoriach badawczych. Dotyczy kompetencji do prowadzenia badań przy wykorzystaniu metod znormalizowanych, nieznormalizowanych oraz metod własnych opracowanych w laboratorium. Zawiera zarówno wymagania dotyczące zarządzania, jak i kompetencji technicznych i badań wykonywanych przez laboratorium (warunków lokalowych i środowiskowych,

metod badawczych oraz ich walidacji, wyposażenia technicznego, spójności pomiarowej, pobierania próbek i postępowania z obiektami do badań).Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania stanowi potwierdzenie wysokich kompetencji technicznych i jest jednym z głównych kryteriów przy wyborze laboratorium badawczego przez potencjalnych klientów.

Nasza oferta, skierowana zarówno dla laboratoriów akredytowanych, jak też przygotowujących się do wprowadzenia systemu zarządzania, obejmuje:

1. Przygotowanie do akredytacji systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz doradztwo, tj.:

2. Audity wewnętrzne prowadzone przez auditorów wiodących i technicznych:

3. Szkolenia:

W obszarze systemów zarządzania laboratoriów badawczych współpracujemy wyłącznie z najwyższej klasy ekspertami w różnych dziedzinach badań, auditorami kontraktowymi Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz doświadczonymi pracownikami laboratoriów akredytowanych (chemicznych, środowiskowych, mechanicznych, fizycznych, paliwowych, mikrobiologicznych, żywnościowych), którzy - we współpracy z Zamawiającym - są w stanie doskonale przygotować laboratorium do akredytacji, auditu akredytacyjnego i auditów w nadzorze, oraz odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości.

Dobierając nasze kadry i specjalistów nie stosujemy kompromisów - gwarantujemy najwyższy poziom usług realizowanych przez najwyższej klasy specjalistów w Polsce.

Każda nasza oferta jest indywidualnie dostosowana do profilu działalności Klienta, szczegółowo przygotowana i konsultowana w celu dostarczenia unikalnej usługi odpowiadającej dokładnie potrzebom laboratorium.

Dla przedsiębiorców

Oferujemy Państwu usługi skierowane zarówno dla sektora MSP, jak również dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Świadczymy usługi z obszaru audytu, doradztwa i consultingu, a także szkoleń. Każda usługa jest idealnie dopasowywana do potrzeb klienta na podstawie  profilu działalności przedsiębiorstwa oraz wcześniejszej analizy jego strategii.

W zakresie audytu korzystamy z doświadczonych audytorów, ekspertów oraz biegłych rewidentów. Audytorzy systemów zarządzania jakością posiadają wysokie kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemów zarządzania, są audytorami zewnętrznych instytucji certyfikujących. Audytorzy wewnętrzni posiadają kwalifikacje wymagane art. 286 "Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" oraz praktykę zawodową w komórkach audytu wewnętrznego. Oferujemy Państwu:

 • audyty systemów zarządzania (m.in. wg norm serii ISO, AQAP, zintegrowanych);
 • audyty wewnętrzne w ramach funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów kontroli;
 • audyty wydatkowania środków publicznych do celów rozliczenia krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych;
 • audyty osiągnięcia wskaźników projektów po ich zakończeniu, efektów wdrożeń oraz osiągnięcia długoterminowych celów założonych w dokumentacji aplikacyjnej;
 • audyty specyficznych obszarów działania przedsiębiorstw.

Nasi trenerzy i wykładowcy są długoletnimi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach, z wiedzą podpartą długoletnim doświadczeniem zawodowym . Współpracujemy zarówno z pracownikami naukowymi, jak również z ekspertami branżowymi. Pozwala nam to oferować wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne, przygotowane dla specyficznych potrzeb różnych przedsiębiorstw, obejmujące m.in.:

 • indywidualne i grupowe szkolenia pracowników z obszaru systemów zarządzania jakością (m.in. norm serii ISO i AQAP);
 • fachowe doradztwo i pomoc w opracowywaniu dokumentacji i wdrażaniu systemów w przedsiębiorstwach;
 • indywidualne i grupowe szkolenia pracowników z obszaru recyklingu i gospodarki odpadami, obowiązków ustawowych i przepisów prawa;
 • szkolenia techniczne (m.in. dla branż żywnościowej, chemicznej, motoryzacyjnej, logistyki i transportu).

Świadczymy również usługi pomocy i doradztwa technicznego w opracowywaniu biznes planów i wniosków o dofinansowanie projektów i inwestycji.

Kontakt

Professional Auditing
J. Świątek spółka jawna

Ul. Międzynarodowa 50A/44,
03-922 Warszawa

NIP: 1132893886 REGON: 36226520600000

Tel. 606-132-943, 516-583-982

e-mail: professional@auditing.com.pl

Dziękujemy, Twój e-mail został wysłany